Vej - Skole - Politi

Det er vigtigt, at eleverne kan begå sig sikkert i trafikken. Her på siden kan du læse om samarbejdet mellem vej - skole - politi, der samler initiativer, der bidrager til elevernes viden om trafik og sikkerhed.

Færdselsindsatsen på skoler i Aalborg Kommune

Hvad gør vi allerede på skoleområdet?

 • Alle skoler har en trafikpolitik, der beskriver skolens trafikforhold og regler herom, samt hvordan børnene færdes i trafikken
 • Trafiksikkerhed tænkes ind i alle former for fysisk planlægning. Det kan fx være placering og planlægning af nye skolebyggerier/skoledistrikter.
 • Der afholdes en gang årligt et møde med færdselskontaktlærerne fra skolerne om, hvad der sker omkring trafik og færdsel i Aalborg. Politi, Trafik og Veje, Rådet for sikker trafik og Skoleforvaltningen er repræsenteret
 • Skoler afholder i samarbejde med Nordjyllands Politi cyklistprøver

Hvilke handlinger vil vi sætte yderligere fokus på?

 • Videreudvikling af de igangværende tiltag
 • Skolernes trafikpolitikker skal evalueres og opdateres (løbende).
 • Eleverne inddrages i, hvordan der skabes trafiksikkerhed omkring skoler; herunder ansvarlighed i trafikken
 • Skoler afholder i samarbejde med Nordjyllands Politi cyklistprøver på bestemte årgange.
 • Skolerne har en fastlagt ramme for den obligatorisk færdselsundervisning på bestemte årgange.
 • Skabe "Danmarks mest trafiksikre skoleby", og at få flere til at blive selvtransporterende til skole
 • Politiets samarbejde med skoler om uddannelse af skolepatruljeelever

Indsatser

Web-sider om SKOLEVEJEN i nærområdet
By- og Landskabsforvaltningen har udarbejdet elektroniske publikationer om skolevejen. Materialet kan findes under dette link Skolevejen. (Bemærk, at web-siderne erstatter de tidligere trykte foldere "På vej til skole…").

Trafikpolitik
Mange skoler har lagt deres trafikpolitikker ud på skolens hjemmeside. Trafikpolitikken beskriver skolens egne sæt regler og retningslinjer i forhold til regulering af færdslen omkring skolen, de voksnes og elevernes trafikadfærd samt færdselsundervisningen på skolen.

Andre initiativer
Skoleforvaltningen videreformidler landsdækkende institutioners initiativer/kampagner (fx "Trafiksikkerhed i øjenhøjde"), der henvender sig til skoler, færdselsundervisere samt forældre og elever.

ABC: Alle Børn Cykler
Kampagnen afvikles og gennemføres af Cyklistforbundet og tilbyder et web-baseret undervisningsmateriale, der er udviklet i henhold til Undervisningsministeriets fælles mål for færdselslære.

Cyklistprøver
Tilbud om cyklistprøver på skolerne aftales med Henrik Thaagaard, Nordjyllands Politi.

Netværksmøde for færdselskontaktlærerne
Skoletjenesten indkalder til netværksmøder én gang årligt. På mødet gives orientering om fx nye undervisningsmaterialer fra Sikker Trafik, politiets færdselsopgaver, aktuelle trafikale tiltag ved skoler, ligesom der er lejlighed til, at færdselskontaktlærerne og de trafikansvarlige kan ses og udveksle erfaringer. Mødet afvikles i samarbejde med poltiet og repræsentanter fra Trafik & Veje i Aalborg.

Projekter, viden og undervisning


Gåbus-løsninger og Cykel Score-konceptet på skoler:

Læs mere om Gåbus på skoler i Aalborg

Aalborg Cykelby:
Læs mere om Aalborg Cykelby

Undervisning i Trafik på Sikker Trafiks hjemmeside
Her findes en masse relevant information om undervisningsmaterialer, skolepatruljearbejde etc.
Læs mere om undervisning i trafik

Lån af mobil cykelbane til egen færdselsundervisning
Læs mere om lån og opstilling af cykelbane på Aaben Aalborg

Tur til Fårup Sommerland for Skolepatruljer
Årligt arrangement for skolepatruljeelever, som tak for god indsats, til forlystelsespark: Fårup Sommerland. Turen udsendes til skolerne og færdselskontaktlærerne i februar/marts.

Henvender sig til: Typisk 6., 7. klasse og op.
Transport: Betales af Skoletjenesten.
Kontaktperson: Mette Christina Jessen, Skoleafdelingen.

For spørgsmål og yderligere information, kontakt venligst:

 • Henrik Thaagaard, Nordjyllands Politi,
  tlf. 72 58 98 12
 • Peter Sønderlund, By- & Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje
  tlf. 99 31 25 34
 • Jens Bak Rasmussen, Skoleforvaltningen, Skoletjenesten,
  tlf. 93 52 00 70
 • Janne Gundersen, Rådet for Sikker Trafik,
  tlf. 24 45 52 80

 

Del indhold