Vej - Skole - Politi

Det er vigtigt, at eleverne kan begå sig sikkert i trafikken. Her på siden kan du læse om samarbejdet mellem vej - skole - politi, der samler initiativer, der bidrager til elevernes viden om trafik og sikkerhed.

Færdselsindsatsen på skoler i Aalborg Kommune

Hvad gør vi allerede på skoleområdet?

 • Alle skoler har en trafikpolitik, der beskriver skolens trafikforhold og regler herom, samt hvordan børnene færdes i trafikken
 • Trafiksikkerhed tænkes ind i alle former for fysisk planlægning. Det kan fx være placering og planlægning af nye skolebyggerier/skoledistrikter.
 • Skolernes ledelser og færdselskontaktlærerne orienteres løbende omkring trafik og færdsel, der vedrører skoler i relation til  Politi, Trafik & Veje og Rådet for sikker trafik.
 • Skoler afholder cyklistprøver og uddanner skolepatruljeelever i samarbejde med Nordjyllands Politi.

Hvilke handlinger vil vi sætte yderligere fokus på?

 • Skolernes trafikpolitikker evalueres og opdateres (løbende).
 • Eleverne inddrages i, hvordan der skabes trafiksikkerhed omkring skoler; herunder ansvarlighed i trafikken
 • Skoler afholder i samarbejde med Nordjyllands Politi cyklistprøver på bestemte årgange.
 • Skolerne har en fastlagt ramme for den obligatoriske færdselsundervisning på bestemte årgange.
 • Skabe "Danmarks mest trafiksikre skoleby", og at få flere til at blive selvtransporterende til skole.
 • Politiets samarbejde med skoler om uddannelse af skolepatruljeelever.

Indsatser

Web-sider om SKOLEVEJEN i nærområdet
Trafik & Veje har udarbejdet elektroniske publikationer om skolevejen. Materialet kan findes under Skolevejen.

Trafikpolitik
Mange skoler har lagt deres trafikpolitikker ud på skolens hjemmeside. Trafikpolitikken beskriver skolens egne sæt regler og retningslinjer i forhold til regulering af færdslen omkring skolen, de voksnes og elevernes trafikadfærd samt færdselsundervisningen på skolen.

Andre initiativer
Skoletjenesten videreformidler landsdækkende institutioners initiativer/kampagner (fx "Trafiksikkerhed i øjenhøjde"), der henvender sig til skoler, færdselsundervisere samt forældre og elever. Løbende orienteres skolernes ledelser og færdselskontaktlærere om Sikker Trafik, politiets færdselsopgaver og aktuelle trafikale tiltag ved skoler.

Projekter, viden og undervisning

Aalborg er samarbejdskommune på Alle Børn Cykler
ABC-kampagnen afvikles og gennemføres af Cyklistforbundet og tilbyder et web-baseret undervisningsmateriale, der er udviklet i henhold til Undervisningsministeriets fælles mål for færdselslære.

Gåbus
Læs mere om gåbusser på skoler

Aalborg Cykelby:
Læs mere om Aalborg Cykelby

Undervisning i Trafik på Sikker Trafiks hjemmeside
Her findes en masse relevant information om undervisningsmaterialer, skolepatruljearbejde etc.
Læs mere om undervisning i trafik

Yderligere information, kontakt venligst:

Nordjyllands Politi
- Cyklistprøver: Aftales med skolens tilknyttede SSP betjent.
- Uddannelse af Skolepatruljeelever: Aftales med skolens tilknyttede SSP betjent.
- Skiltning ved adgange og afmærkning ved og på skolens område kontakt: Kontakt Nordjyllands Politi

Aalborg Kommune, Trafik og Veje
- Trafikafvikling og afsætningsforhold på vejene omkring skolen:
Kontakt Trafik og Veje

Aalborg Kommune, Børn og Unge
- Gratis transport (buskort/befordringsgodtgørelse).
- Spørgsmål der vedrører:  Skolevejens længde eller farlighed 

- Generelle spørgsmål til tværgående samarbejde mellem skoler, Trafik & Veje og Nordjyllands Politi vedrørende:

 • Generelt, skoler og trafik
 • Skolepatruljer
 • Færdselskontaktlærere
 • Trafikpolitikker
 • Cyklistprøver
 • Skolekstartsampagne
 • ABC - Alle Børn Cykler
 • Etc.

Kontakt:
Jens Bak Rasmussen
Telefon 93 52 00 70

Tilmelding tur til Fårup Sommerland for Skolepatruljer:
Mette Christina Jessen

 

 

Del indhold