Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg uge 39.

Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg
Arrangementet afholdes i Aalborg Zoo

På DNF Aalborgs hjemmeside kan man orientere sig om tilmelding, kontakt etc.

Læs mere om Naturvidenskabsfestival Aalborg

Om DNF Aalborg

Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg udspringer af Danish Science Factory, der har fostret ideen om landsdækkende aktiviteter, der hvert år i uge 39, sætter fokus på naturvidenskab, teknik og sundhed:

Læs mere om Danish Science Factory Naturvidenskabsfestival

Med et hav af naturfaglige aktiviteter, sættes fokus på at Science er afgørende for, at vi kan forstå og forandre vores moderne, globaliserede verden. Den er med til at løse store udfordringer inden for fx sundhed, velfærd og klima. Derfor et det vigtigt at skabe begejstring, forundring og forståelse for science blandt børn og unge

Stor opbakning
Der deltog i alt 7532 elever på festivalen i 2016, heraf var de 4027 fra Aalborgs Skoler.

Hvem får glæde af DNF Aalborg?
Først og fremmest; Skole- og gymnasieelever i alderen 10 til 20 år. Ved at lade eleverne eksperimentere med naturvidenskaben, ønsker vi både at fastholde nuværende elever, men også at give elever, der ellers ikke er interesserede, lyst til uddannelse med naturvidenskabelig islæt. Det sker igennem at vise inspirerende undervisning/aktiviteter, skabe dialog om naturvidenskabelige emner og give muligheder for at deltagerne kan udveksle erfaringer om formidling af naturvidenskab.

Det er eleverne og deres egen naturvidenskabelige selvforståelse og faglighed, der er i centrum. Således sker formidlingen primært fra elev til elev dvs. fra gymnasieelever til folkeskoleelever, fra studerende til grundskole- og gymnasieelever.

Læringsvision:
I Skoleforvaltningens vision fremhæves det tværprofessionelle, og at den omkringliggende verden inddrages i skolen og omvendt. Alle skoler bidrager med løsninger til samfundet, bl.a. via eksperimenterende problemløsende undervisning.

Aaben Aalborg

Bæredygtig fremtid:
Der kan ses en linje til Bæredygtighedsstrategien i Aalborg. Når visionen er en bæredygtig fremtid, er det vigtigt, at præsentere elever og undervisere for aktiviteter, der kan vække og styrke lyst til at vælge uddannelse og erhverv inden for de naturvidenskabelige områder, der kan være med til at udvikle bæredygtige teknologier.

 

Del indhold