Loma skole

Filstedvejens Skole og Tornhøjskolen er godkendte LOMA Skoler.

Pilotforløb som prøveklud for LOMA

"På Filstedvejens skole har vi arbejdet med pilotforløb fordelt på alle skolens faser: Sidste år på 1. og 6. årgang og i dette skoleår 1.-2. årgang og 8. årgang. Igennem pilotforløbene er eleverne blevet inddraget i alle madproduktionens processer (lige fra dyrkning af råvarer til køkkenhygiejne og oprydning), de har tilegnet sig faglig viden med udgangspunkt i deres praktiske oplevelser. Derudover har eleverne oplevet et fællesskab, der rækker ud på tværs af årgangene - et fællesskab, der i år blev udvidet i samarbejdet mellem 1. og 2. årgang. Potentialet er stort, og effekterne af projektet lader sig mærke bl.a. i forældrenes tilbagemeldinger, der kan berette om børn, der fortsat omtaler LOMA selv lang tid efter afvikling," siger Jens Ettrup, viceskoleleder på Filstedvejens Skole.


Skoletjenesten indgår i styregruppen for LOMA skole og arbejder i tæt kontakt med Energi- og miljøforvaltningen, hvor kendskabet til de lokale producenter findes. LOMA projektets øvrige samarbejdspartnere er AAK Bygninger, Center for grøn omstilling og Indkøbsafdelingen i Aalborg kommune. 

Konceptet LOMA Skole inddrager elever i skolens madproduktion og kobler teori og praksis til flere af skolens fag. Sammenhængen mellem indkøb, kost, økologi og læring kan skabe opmærksomhed på miljømæssig og driftsmæssig bæredygtighed og fremme elevernes bevidsthed om sammenhængen mellem arbejdsmiljø, kost, økologi, vandforbrug, livscyklus og viden om energikilder i et bæredygtighedsperspektiv.

Aalborgs Kommunes Bæredygtighedsstrategi peger på sammenhængen mellem kost, økologi og læring, der har til formål at optimere miljømæssig og driftsmæssig bæredygtighed, samt fremme elevernes bevidsthed om energiforbrug, miljø og økologi.

Læs mere om LOMA skole på:

EMU Danmarks læringsportal: http://www.emu.dk/modul/loma-projektet

LOMA - Lokal Mad: http://lomaskole.dk/

 

Del indhold