Læring i virkeligheden

Praksisnære undervisningsnetværk til styrkelse af folkeskoleelevers interesse for klima og naturfag – praksiseksempler

Projektet er støttet af Energifonden
Projektansøgningen er foretaget i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg Kommune.

Holdet bag: Aalborg Universitet, Institut for Planlægning:

Annette Grunwald - projektleder
Prof. Peter Karnøe - understøtter energidelen
Prof. Anette Kolmos - understøtter pædagogisk del

Aalborg Kommune
- Energileder Henrik Andersen
- Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard (i projektfase 2)
- Leder Skoletjenesten Jens Bak Rasmussen

Rapport 1 Denne rapport præsenterer bl.a. de undervisningsforløb, som er blevet udviklet på skolerne. Læs mere  

Rapport 2 Beskriver eksempler på muligheder og barrierer i den åbne skole, hvor skolen samarbejder med andre aktører om virkelighedsnær klima- og naturfagsundervisning. Desuden præsenteres værktøjer til at afbøde nogen af de identificerede barrierer. Læs mere

Projektpartnere er 6 grundskoler (5 skoler fra Aalborg Kommune og 1 skole fra Rebild Kommune), som deltog med følgende personer i udviklingen og dokumentationen af undervisningsforløbene på skolerne:

Bavnebakkeskolen (Rebild Kommune) Jeanette Knopp og Charlotte Paulsen Frejlev Skole (Aalborg Kommune) Henrik Jensen og Per Stagsted Gl. Lindholm Skole (Aalborg Kommune) Niels Falk Dyg
Klostermarksskolen (Privatskole i Aalborg Kommune) Carsten Morten og Lars Ulrik Mølbæk
Nøvling Skole (Aalborg Kommune) Kasper Bavnskop og Lene Burchardt Jensen
Tofthøjskolen (Aalborg Kommune) Mette Bonde og Carina Kongshøj Telsing

Tak til Viceskoleleder Tommy Bundgaard (Gl. Lindholm Skole) Skoleledere Lene Burchardt Jensen (Nøvling Skole). Jakob Graversen (Tofthøjskolen) Lars Lerup (Bavnebakkeskolen)

Del indhold