Inkluderende læringsmiljø

Brugen af sanser, aktivitet og involvering er centrale dele i Skoletjenesten, der skaber motivation hos eleverne. Anvendelsen af naturen og udemiljøer bidrager til inklusion i konteksten, når fagligheden mødes praksisnært, socialt og sansemotorisk.

Undervisning af børn og unge med særlige behov

I Skoletjenesten har vi opmærksomhed på børn og unge med særlige behov i alternative læringsrum.

Anbefalinger

På baggrund af et projekt der havde til formål at undersøge potentialer for læring i alternative læringsrum, foreligger der allerede viden, der er indsamlet fra lærere, kommuner og eksterne læringsmiljøer. Herudfra er der givet nogle grundlæggende anbefalinger til undervisning af børn og unge med særlige behov:

  • Samarbejde og dialog
  • Tryghed
  • Forberedelse
  • Tydelig og anerkendende kommunikation
  • Rammer og afgrænsning
  • Gør det abstrakte konkret
  • Alle sanser og mange læringsstile
  • Rollespil

Van Dassen, Anki et. al (Lokaliseret (08-11-2019): Museumsundervisning
for børn med særlige behov - en best practice publikation. Udgivet af Vesthimmerlands Museum. Dathoprint, Aars.

 

 

 

Del indhold