Grønt Flag Grøn Skole

Skoletjenestens tilbud retter sig mod områderne: bæredygtighed (energi og miljø), økologi, innovation og naturfag. Grønt Flag Grøn Skole er en ramme for undervisning i bæredygtighed, der inddrager fagmål for flere af skolens fag.

Grønt Flag bidrager til Skoleforvaltningens Vision. For eksempel visionen om, at øge det tværprofessionelle arbejde på tværs af fagene, eller når hele skolen inddrages. Skolens arbejde med energi og miljø bidrager via miljøråd med elevinddragelse til at forbedre demokratiske fællesskaber, og i arbejdet med energibesparelser inddrages den omkringliggende verden via den åbne skole i læringen.

Grønt Flag Grøn Skole er Friluftsrådets miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling med forvaltning af natur og miljø som det centrale emne.

Grønt Flag Grøn Skole er undervisning, som gør en forskel. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø. Når eleverne er med til at foreslå og gennemføre handlinger for en bedre natur og et bedre miljø, bidrager det til engagement, viden, forståelse og lyst til at gøre en forskel.

Fx er det konkrete resultat af elevernes arbejde, at skoler, hjem og lokale institutioner nedsætter deres forbrug af energi og vand, nedbringer CO2-udledningen, og herved hjælper til en mere rig natur og til en større miljøbevidsthed i lokalsamfundet.

Grønt Flag Grøn Skole er en ramme for miljøundervisningen, der ikke kun bidrager til et højt fagligt niveau, og styrker læringen i naturfagene, men også kan lede til øget samarbejde mellem fagene.

Undervisningen tager udgangspunkt i fælles mål. Derfor er Grønt Flag Grøn Skole ikke en ekstra opgave, men en hjælp til at opfylde både læreplanernes krav om miljøundervisning og undervisning for bæredygtig udvikling og målene i de enkelte fag - fx naturfagene, idræt, samfundsfag og madkundskab.

Grønt Aalborg

Gode råd til at leve mere grønt og bæredygtigt i hverdagen.
Besøg Grønt Aalborg: https://grontaalborg.dk/ 

Kontakt vedrørende Grønt Flag på Kommunens skoler

Henrik Andersen, Energileder AaK Bygninger.

Henrik Andersen svarer på spørgsmål, der omhandler energibesparelser på skoler etc.

Jens Bak Rasmussen, Leder af Skoletjenesten.

Zacharias Brix Madsen, Grøn Agent, Energi og Miljøforvaltningen:

Zacharias kan kontaktes omkring grøn omstilling i Aalborg Kommune etc. Zakarias har bl.a. arbejdet med økologi på skoler.

Karen Præstegaard Henriksen, Friluftsrådet: 24634056

Karen er Vores samarbejdspartner og kontaktperson i Friluftsrådet.

Tag evt. kontakt til Karen, som kan hjælpe med spørgsmål og opmærksomhedspunkter i forhold til at opnå Grønt Flag.

 

 

 

Del indhold