Grønt Flag Grøn Skole

Skoletjenestens tilbud retter sig mod områderne: bæredygtighed (energi og miljø), økologi, innovation og naturfag. Grønt Flag Grøn Skole er en ramme for undervisning i bæredygtighed, der inddrager fagmål for flere af skolens fag.

Grønt Flag bidrager til Skoleforvaltningens Vision. For eksempel visionen om, at øge det tværprofessionelle arbejde på tværs af fagene, eller når hele skolen inddrages. Skolens arbejde med energi og miljø bidrager via miljøråd med elevinddragelse til at forbedre demokratiske fællesskaber, og i arbejdet med energibesparelser inddrages den omkringliggende verden via den åbne skole i læringen.

Grønt Flag Grøn Skole er Friluftsrådets miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling med forvaltning af natur og miljø som det centrale emne.

Grønt Flag Grøn Skole er en ramme for miljøundervisningen, der ikke kun bidrager til et højt fagligt niveau, og styrker læringen i naturfagene, men også kan lede til øget samarbejde mellem fagene.

Undervisningen tager udgangspunkt i fælles mål. Derfor er Grønt Flag Grøn Skole ikke en ekstra opgave, men en hjælp til at opfylde både læreplanernes krav om miljøundervisning og undervisning for bæredygtig udvikling og målene i de enkelte fag - fx naturfagene, idræt, samfundsfag og madkundskab.

Grønt Aalborg

Gode råd til at leve mere grønt og bæredygtigt i hverdagen.
Besøg Grønt Aalborg: Link til Grønt Aalborg

Kontakt vedrørende Grønt Flag på Kommunens skoler

  • Henrik Andersen, Energileder AaK Bygninger.
  • Jens Bak Rasmussen, Leder af Skoletjenesten.
  • Karen Præstegaard Henriksen, Friluftsrådet.

 

 

 

Del indhold