Bæredygtighed i skolen

Skoletjenesten sætter fokus på bærdygtige initiativer på skoler i forbindelse med energi, miljø, økologi og undervisning i den Åbne Skole

Sådan sparer skoler energi

Der er blevet udarbejdet en pjece som en hjælp og støtte til skoler, der enten overvejer at udøfre energibesparende aktiviteter på skolen eller vil hente inspiration til et allerede igangværende projekt. Pjecen henvender sig til lærere, teknisk servicepersonale, skoleledelser og -bestyrelser.

Hent inspiration i pjecen Sådan sparer skoler energi.

Astra tema: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Under temaet om undervisning i bæredygtig udvikling findes inspiration til,  undervisning, der udfordrer eleverne og udvikler viden, færdigheder og kompetencer til at indgå i og udvikle fremtidens samfund.

Læs mere om Astra tema: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Energi- og miljøundervisning

Hvis energi og fjernvarmeforsyning skal på skemaet, er der med Fjernvarmeskolen lagt op til et 12 lektioners forløb for 7.-9. klasse, hvor eleverne kommer ind på forskellige emner, der vedrører varmens historie, teknologi, politik, miljø, CO2-udledning, eksport og energibesparelser. I det tværfaglige forløb opfyldes adskillige trinmål i de tre naturfag fysik/kemi, geografi og biologi samt trinmål for de enkelte fag.

Læs mere på www.fjernvarmeskolen.dk.

Tjek på energien

Tjek på energien er et undervisningsforløb, der sætter fokus på energiundervisningen i 7., 8. og 9. klasse, som er udarbejdet på Gl. Hasseris Skole. Til forløbet er der udarbejdet forskelligt materiale som findes nedenfor.

Baggrund for Tjek på energien og forslag til undervisningsforløb
Plancher til forslag til forskellige værksteder
Målet for energifokus
Materialeliste
Forslag til program


Der er desuden udarbejdet elevark med dertilhørende lærervejledninger, som kan bruges i undervisningsforløbet.

Klasse Elevark Lærervejledning 
7. klasse Vand Vand
7. klasse Varmt vand Varmt vand
7. klasse Elforbrug Elforbrug
8. klasse Isolering Isolering
8. klasse Kcal-KJ Kcal-KJ
9. klasse Affald Affald
9. klasse Alternativ energi Alternativ energi
9. klasse Lav en artikel Lav en artikel

Bæredygtighedsinitiativer i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune er klimakommune med en bæredygtigheds- og klimastrategi. Derfor er der blevet udarbejdet et inspirationsskema til Energi- og Miljøhandleplan for skoler i Aalborg Kommune.

Inspirationsskema til Energi- og Miljøhandleplan.

Der er blevet oprettet en hjemmeside, der giver overblik over vejledninger om energibesparelser og grønne idéer, som gavner både klima og pengepung.

Læs mere om dette initiativ her.

Der er i Skoletjenesten fokus på energi og miljø. Skoletjenesten samarbejder med Aalborg Kummune Bygninger og Aalborg Universitet om bærdygtige initiativer på skolerne.

Læs mere om dette i Sådan Gør Vi.

Del indhold