Økologi og skoler

Økologi og bæredygtighed er vigtige temaer i madkundskabsundervisningen.

I formålet for den obligatoriske undervisning hedder det bl.a. at "undervisningen skal forberede eleverne til at tage del i og medansvar for problemstillinger vedrørende mad, husholdning og forbrug i relation til kultur, sundhed og livskvalitet samt bæredygtighed." (UVM, Fællesmål madkundskab).

I samfundet er der stigende fokus på områder vedrørende bæredygtighed og økologi, og i madkundskab er det oplagt at arbejde med disse aspekter for at skabe en bevidsthed hos eleverne omkring miljøproblematikker, forbrug, ressourcer og etiske spørgsmål i forbindelse med de valg, der træffes i hverdagslivet og husholdningen. Gennem såvel den praktiske som teoretiske del af madkundskab er det muligt at præsentere eleverne for en undervisning, der lægger op til kritisk stillingtagen og dialog omkring disse højaktuelle områder i samfundsdebatten.

Et af indsatsområderne i Aalborg Kommune er netop bæredygtighed og økologi, og disse aspekter vil der i fremtiden blive lagt vægt på at integrere i skolernes undervisning og ikke mindst i madkundskab, hvor disse emner finder sin naturlige berettigelse gennem fagets fælles mål.

Adjunkt Camilla Damsgaard, Læreruddannelsen Aalborg og Bestyrelsen for Foreningen for Madkundskab har sammen med Jens Bak Rasmussen derfor indsamlet en række links og henvisninger til hjemmesider og projekter, der relaterer sig til bæredygtighed og økologi, og hvor man som lærer i faget madkundskab kan finde inspiration til sin undervisning.

Adjunkt Camilla Damsgaard, Læreruddannelsen Aalborg har udarbejdet undervisningsmaterialet: Den Grønne Madkasse Elev samt Lærerhæfte.

Inspiration til skolemad:
Økologisk Landsforening

Konkurrence: Den grønne madkasse - Food College Aalborg
Økologi i skolen
Landbrug og Fødevarer
Økoskoler
Klimavenlig mad
Stop spild af mad
Økodag
Fugl og fisk
Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri
Mad og bæredygtighed
Vi deler et hav
Strategi for skolemad
GoCook Smagekassen

Økologisk Landsforening

På Økologisk Landsforenings hjemmeside kan du finde den nyeste viden om økologi lige fra økologiske varer til produktion, dyrevelfærd, regler for Ø-mærket mv. Endvidere findes der forskellige opskrifter med økologiske råvarer og gode råd til, hvordan man kan omlægge noget af sit forbrug til økologi.

På hjemmesiden kan man yderligere downloade plakater og finde små filmklip om økologi.

Henvender sig til: Inspiration og baggrundsviden til lærere.

Læs mere om Økologisk Landsforening

Konkurrence: Den grønne madkasse - Food College Aalborg

Food College Aalborg har i samarbejde med Region Nord lavet en konkurrence "Den grønne madkasse", der skal være med til at sætte fokus på økologi i madkassen hos elever i hjemkundskab. Målet med konkurrencen er, at eleverne skal arbejde innovativt med at skabe viden om og udvikle en lækker madkasse baseret på økologiske råvarer.

Konkurrencen finder sted i starten af det nye år, men inspirationskursus for lærere og åbning for tilmelding vil snart finde sted.

Bemærk, at der kun er 15 pladser i konkurrencen, så hold godt øje med Food College Aalborgs hjemmeside for yderligere informationer om tilmeldingsdato og uddybende oplysninger. Alle skoler i regionen modtager nyhedsbrev omkring den kommende konkurrence, og yderligere informationer vil blive sendt rundt til skolerne.

Henvender sig til: 
Lærere i Region Nord (klasser med obligatorisk madkundskabsundervisning)

Læs mere om Foodcollege og Den grønne madkasse

Økologi i skolen

På denne hjemmeside finder du undervisningsmateriale til brug i madkundskab. Materialet ligger som pdf-filer til download. Det er specifikt "Modul 8 - Økologi og sundt mad", der er anvendeligt i madkundskab, og der findes forskellige typer af både teoretiske og praktiske opgaver. Endvidere er opgaverne differentierede i to niveauer.

Nogle af de andre moduler til download kan ligeledes være relevante fx. i forbindelse med tværfaglige projekter, hvor et besøg på en økologisk gård med fordel ville kunne kombineres med natur/teknik.

På siden findes ligeledes en oversigt over øko-gårde, man kan rette henvendelse til, hvis man ønsker et gårdbesøg som et led i undervisningen i økologi.

Hjemmesiden rummer yderligere informationer om og inspiration til økologiske skolemadsprojekter.

Henvender sig til:
Lærere i madkundskab, og materialet til alle skolens klassetrin.

Læs mere om Økologi i skolen

Landbrug og Fødevarer

På Landbrug og Fødevarers hjemmeside kan du finde informationer om bl.a. lovgivning, mærkning samt produkter og produktion inden for økologi. Siden egner sig bedst som inspiration og baggrundsviden til læreren, inden arbejdet med økologi i undervisningen.

Nogle af artiklerne, fx "Økologiske mærker" kan også anvendes i undervisningen, men man skal være opmærksom på teksternes opbygning og informationsmængden, der stiller særlige krav til den faglige læsning.

Henvender sig til:
Inspiration og baggrundsviden til lærere.

Læs mere på Landbrug og Fødevarers hjemmeside

Klimavenlig mad

Klimavenligmad.net er en hjemmeside etableret af Odense Kommune i samarbejde med Kold College, University College Lillebælt, Odense Blomsterfestival, Smagen af Fyn og FDB.
Hjemmesiden præsenterer en generel baggrundsviden om mad og bæredygtighed, hvor der er fokus på områder som drivhuseffekt, co2-ækvivalenter, klimaaftryk samt gode råd i forbindelse med fremstilling af bæredygtig mad.

Endvidere kan man frit hente et læremiddel om klimavenlig mad i pdf format på hjemmesiden. Læremidlet er udviklet til brug i madkundskab. Det indeholder en række spændende faktaafsnit med tilhørende opgaver, der omhandler alt lige fra informationer om drivhuseffekt til klimavenlig tilberedning. Ligeledes er inkluderet forskellige opskrifter med sæsonbetingede råvarer. Tilhørende materialet er en lærevejledning med referencer til fælles mål og en udførlig beskrivelse af forløbet.

Henvender sig til:
Inspiration til lærere og undervisningsmateriale til elever på mellemtrinnet og i udskolingen.

Læs mere om Klimavenlig mad

Stop spild af mad

Denne hjemmeside er velegnet i forbindelse med fokus på bæredygtighed i undervisningen. På siden findes oplysninger og statistikker om danskernes madspild, og informationer om hvad madspild har af betydning for ressourcer og forbrug. Endvidere gives gode bud på, hvordan man undgår madspild i hverdagen gennem små videoklips (kampagner) samt fine illustrationer med enkle budskaber.

Henvender sig til:
Inspiration til lærere og elever på mellemtrinnet og i udskolingen.

Læs mere om Stop spild af mad

Økodag

Denne hjemmeside oplyser om tidligere og nye events hos økologiske landbrug, hvor offentligheden har mulighed for at komme på besøg og høre om økologisk landbrug og produktion på forskellige besøgsgårde rundt omkring i landet.

Henvender sig til:
Inspiration og baggrundsviden til lærere.

Læs mere om økodag

Fugl og fisk

På hjemmesiden findes undervisningsmateriale bestående af 10 moduler med tekster, der bl.a. omhandler regler for økologi og informationer om økologi og bæredygtighed i forbindelse med dambrug og fjerkræopdræt.

Teksterne kan benyttes i hjemkundskab som teoretisk udgangspunkt for et emne om økologi med fokus på fisk og fjerkræ. Der er ikke praktiske opgaver tilhørende materialet.

Oprindeligt var hjemmesiden lavet til informationsprojektet "Fugl og Fisk", der beskæftigede sig med forholdet mellem naturens økologi og den økologiske fødevareproduktion med særlig fokus på fisk og fjerkræ.

Henvender sig til:
Inspiration til lærere og undervisningsmateriale til elever på mellemtrinnet og i udskolingen.

Læs mere om Fugl og Fisk her

Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri

Økologi er et indsatsområde i fødevareministeriet, og på deres hjemmeside findes oplysninger vedrørende de gældende regler for økologiske fødevarer og informationer omkring de to officielle mærker - det røde danske Ø-mærke og det europæiske blad-logo.
Ligeledes findes Den Økologiske Handlingsplan 2020 til download.

Information om de officielle mærker

Fødevarestyrelsens pjece "Om økologiske fødevarer"

Henvender sig til:
Inspiration og baggrundsviden til lærere.

Mad og bæredygtighed

Mad og bæredygtighed sætter fokus på principper for bæredygtig madlavning og bæredygtig husholdning. På hjemmesiden findes en evighedskalender med inspiration til at spise efter sæson. Kalenderen ligger til download eller den kan købes via hjemmesiden.

Yderligere findes der klimavenlige opskrifter opdelt i sæsoner, og man kan downloade faktaark over, hvilke grøntsager der er i sæson på de forskellige årstider.

Henvender sig til:
Primært inspiration og baggrundsviden til lærere, men kalenderen og faktaark kan også benyttes af eleverne i undervisningen.

Læs mere om mad og bæredygtighed her.

Vi deler et hav

Hjemmeside med opgaver og inspiration til bogen "Vi deler et hav". Bogen handler om fem børn, der tager på ekspedition, hvor de undersøger sammenhænge mellem mad, landbrug, produktion og havmiljø. På hjemmesiden kan bogen bestilles gratis, men den kan også downloades med dertilhørende opgaver.

Arbejdet med bogen lægger op til tværfagligt samarbejde mellem fagene natur/teknik, hjemkundskab og dansk. Materialet passer til undervisningsforløb i 5. - 6. klasse med fokus på landbrug, hav, miljø og klimavenlig mad.

Henvender sig til:
Inspiration til lærere og undervisningsmateriale til elever på mellemtrinnet.

Læs mere om Vi deler et hav her

Del indhold