Økologi og skoler

Økologi og bæredygtighed er vigtige temaer i madkundskabsundervisningen.

I samfundet er der stigende fokus på områder, der vedrører bæredygtighed og økologi, og i madkundskab er det oplagt at arbejde med disse aspekter for at skabe en bevidsthed hos eleverne omkring miljøproblematikker, forbrug, ressourcer og etiske spørgsmål i forbindelse med de valg, der træffes i hverdagslivet og husholdningen.

Gennem såvel den praktiske som teoretiske del af madkundskab er det muligt at præsentere eleverne for en undervisning, der lægger op til kritisk stillingtagen og dialog omkring disse højaktuelle områder i samfundsdebatten.

Et af indsatsområderne i Aalborg Kommune er netop bæredygtighed og økologi, og disse aspekter vil der i fremtiden blive lagt vægt på at integrere i skolernes undervisning og ikke mindst i madkundskab, hvor disse emner finder sin naturlige berettigelse gennem fagets fælles mål.

Inspiration til skolemad:

Adjunkt Camilla Damsgaard, Læreruddannelsen Aalborg har udarbejdet undervisningsmaterialet: Den Grønne Madkasse Elev samt Lærerhæfte.

Send en mail til Jens Bak Rasmussen, hvis du ønsker pdf med undervisningsmaterialet den Grønne Madkasse Elev samt Lærerhæfte tilsendt. 

Måltidspolitik for mad i skoler
(Er under udarbejdelse).

Økologigisk Landsforening

På Økologisk Landsforenings hjemmeside kan du finde den nyeste viden om økologi lige fra økologiske varere til produktion, dyrevelfærd, regler for Ø-mærket mv.

Henvender sig til:
Inspiration og baggrundsviden til lærere.

Læs mere om Økologisk Landsforening

Landbrug og Fødevarer

På Landbrug og Fødevarers hjemmeside kan du finde informationer om bl.a. lovgivning, mærkning samt produkter og produktion inden for økologi. Siden egner sig bedst som inspiration og baggrundsviden til læreren, inden arbejdet med økologi i undervisningen.

Nogle af artiklerne, fx "Økologiske mærker" kan også anvendes i undervisningen, men man skal være opmærksom på teksternes opbygning og informationsmængden, der stiller særlige krav til den faglige læsning.

Henvender sig til:
Inspiration og baggrundsviden til lærere.

Læs mere på Landbrug og Fødevarers hjemmeside

Stop spild af mad

Denne hjemmeside er velegnet i forbindelse med fokus på bæredygtighed i undervisningen. På siden findes oplysninger og statistikker om danskernes madspild, og informationer om hvad madspild har af betydning for ressourcer og forbrug. Endvidere gives gode bud på, hvordan man undgår madspild i hverdagen gennem små videoklips (kampagner) samt fine illustrationer med enkle budskaber.

Henvender sig til:
Inspiration til lærere og elever på mellemtrinnet og i udskolingen.

Læs mere om Stop spild af mad

Økodag

Denne hjemmeside oplyser om tidligere og nye events hos økologiske landbrug, hvor offentligheden har mulighed for at komme på besøg og høre om økologisk landbrug og produktion på forskellige besøgsgårde rundt omkring i landet.

Henvender sig til:
Inspiration og baggrundsviden til lærere.

Læs mere om økodag

Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri

Økologi er et indsatsområde i fødevareministeriet, og på deres hjemmeside findes oplysninger vedrørende de gældende regler for økologiske fødevarer og informationer omkring de to officielle mærker - det røde danske Ø-mærke og det europæiske blad-logo.
Ligeledes findes 

Mad og bæredygtighed

Mad og bæredygtighed sætter fokus på principper for bæredygtig madlavning og bæredygtig husholdning. På hjemmesiden findes en evighedskalender med inspiration til at spise efter sæson. Kalenderen ligger til download eller den kan købes via hjemmesiden.

Yderligere findes der klimavenlige opskrifter opdelt i sæsoner, og man kan downloade faktaark over, hvilke grøntsager der er i sæson på de forskellige årstider.

Henvender sig til:
Primært inspiration og baggrundsviden til lærere, men kalenderen og faktaark kan også benyttes af eleverne i undervisningen.

Læs mere om mad og bæredygtighed

Vi deler et hav

Hjemmeside med opgaver og inspiration til bogen "Vi deler et hav". Bogen handler om fem børn, der tager på ekspedition, hvor de undersøger sammenhænge mellem mad, landbrug, produktion og havmiljø. På hjemmesiden kan bogen bestilles gratis, men den kan også downloades med dertilhørende opgaver.

Arbejdet med bogen lægger op til tværfagligt samarbejde mellem fagene natur/teknik, hjemkundskab og dansk. Materialet passer til undervisningsforløb i 5. - 6. klasse med fokus på landbrug, hav, miljø og klimavenlig mad.

Henvender sig til:
Inspiration til lærere og undervisningsmateriale til elever på mellemtrinnet.

Læs mere om Vi deler et hav

GoCook Smagekassen

Coop Skolekontakten udgiver undervisningsmaterialer først og fremmest målrettet undervisning i grundskolen. Her har vi fokus på emnerne: sundhed, forbrug, miljø, klima og etisk handel.

Læs mere på GoCooks hjemmeside

Del indhold