Publikationer

Publikationer udgivet i samarbejde med Skoletjenesten

Nordisk arbejdsmodel for uddannelse til bæredygtig udvikling
Naturfagsenteret, Norge (2017)
Projektledere for det nordiske samarbejde for uddannelse til bæredygtig udvikling: Eldri Scheie og Majken Korsager, Naturfagsenteret, Norge.

Med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling har undervisere fået et særligt ansvar for at sikre, at elever og studerende erhverver færdigheder, der er nødvendige for at fremme bæredygtig udvikling 'lokalt, nationalt og globalt.

De nordiske lande har som et fælles mål at fremme bæredygtig udvikling og i den nordiske strategi Et godt liv i en bæredygtig nordisk region understreges vigtigheden af uddannelse for at nå målet. Alle de nordiske lande har fulgt dette i forskellige grader og i alle nationale læseplaner er der både spor af og klarere mål for, hvordan skolen skal arbejde med uddannelse til bæredygtig udvikling.

I denne rapport præsentere en nordisk arbejdsmodel til undervisning for bæredygtig udvikling baseret på didaktiske tilbud, der er givet på det norske initiativ i It naturskolesække, samt erfaringer og forskning fra Danmark og Sverige.

Læs mere om uddannelse til bæredygtig udvikling

Energi- og Miljøhandleplan
Henrik Andersen, Annette Grundwald og Jens Bak Rasmussen (2013)
Inspirationsskema til skoler i Aalborg Kommune.
Send en mail til Jens Bak Rasmussen for at få tilsendt inspirationsskemaet (pdf).

Talentudvikling i naturfag
Jens Bak Rasmussen (2010)

Læs Masterprojekt i naturfagenes didaktik
Center for Science Uddannelse CSE, Det Naturvidenskabelige Fakultet, AU

Middelalder i Aalborg - og hvordan Valdemar 4. Atterdag genopbyggede Danmark Vagn Rasmussen (1992) Bogen er skrevet i forbindelse med Aalborgs byjubilæum i 1992. Den omhandler tiden fra Erik Klippings mord i 1286 og hans søns "salg af Danmark" til Valdemar Atterdag havde samlet landet igen stykke for stykke. 6.-10. klasse.

Lidt om Lindenoverne, Christian IV og Aalborg
Vagn Rasmussen (1988)
Bogen blev udgivet i forbindelse med Christian IV-året. Den knytter kongen, en lokal adelsslægt, og Aalborg sammen. Bogen berører den danske genopdagelse af Grønland i 1605. Slægten Lindenovs godser, St. Restrup og Lindenborg omtales, ligesom Sophia Amalia Lindenovs dramatiske liv og død gennemgås.

Glimt fra Modstandskampen i Aalborg 1940- 45, 1
Vagn Rasmussen (1985)
Bogen gennemgår i oversigtsform den aktive modstand mod tyskerne i Aalborg-området.

Nogle legale avisforsider og illegale blade fra 1939-45, 2
Vagn Rasmussen (1985)
Denne materialesamling giver mulighed for at følge krigens gang gennem de officielle avisoverskrifter samtidig med, at man kan sammenligne oplysningerne med de illegale blade fra samme periode.

Begivenheder i ind- og udland
Magnus Simonsen (1985)
Magnus Simonsen var taxachauffør i Aalborg under 2. Verdenskrig. Han skrev om stort og småt fra ind- og udland i et almindeligt kladdehæfte. Her indklæbede han også avisartikler som han fandt interessante. En almindelig danskers kommentar til begivenhederne samtidig med, at de fandt sted.

Dagbog fra Buchenwald
Robert A. Nielsen (1985)
Robert Nielsen var politibetjent i Aalborg. Da tyskerne i 1944 arresterede det danske politi blev han sendt til forskellige kz-lejre. Han overlevede og havde overskud til at føre dagbog under opholdet i Tyskland.

Glimt af arbejderbevægelsens historie i Aalborg 1880-1900
Birgit Knudsen og Peter Jørgensen (1979)
Bogen omhandler fagbevægelsens opståen og udvikling i Aalborg. Kan eventuelt benyttes sammen med materialesættet nedenfor.

Industrialiseringen i og omkring Aalborg
Birgit Knudsen og Peter Jørgensen (1979)
Materialesættet består af to hæfter: (1) Tekster fra trediverne og (2) Tekster fra Aalborg i trediverne. Holger Hassing Povlsen har i de to hæfter givet et billede af dagligdagen i 1930'erne gennem uddrag fra aviser og ugeblade.
8.-10- klasse.

 

Del indhold