Om skoletjenesten

Skoletjenesten er en del af et stærkt team omkring den åbne skole.

Natur, Leg & Læring - Skoletjenesten 

Skoletjenesten er et samarbejdende videnscenter for eksterne læringsmiljøer. Her mødes naturfag, kunst, kultur, og innovation med børn og unges nysgerrighed og gå-på-mod. Sammen skaber og lærer vi om os selv og verden omkring os. 

  • Naturfag, kunst, kultur, MakerSpace og innovation 
  • Videncenter for eksterne læringsmiljøer
  • Kompetenceudvikling
  • Bæredygtighed
  • Trafik og færdsel

Skoletjenesten tilbyder ele­verne undervisning i skolens fag uden for skolens klas­seværelse. Det kan være i naturen, på museet, Kunsten eller på et værksted. Det vigtige er, at aktiviteterne under­støtter elevernes læring i de enkelte fag, og samtidig gi­ver mulighed for fælles oplevelser og aktiviteter.

Med udgangspunkt i en praktisk, undersøgende og legende tilgang kan eleverne eksempelvis møde stjerneløb i Lille Vildmose, rollespil på Lindholm Høje og i Den Gamle Skolestue, programmering i MakerSpace eller forsker for en dag på Egholm. Brugen af sanser, aktivitet og involvering er centrale dele i Skoletjenesten, der kan være med til at skabe motivation hos eleverne. Anvendelsen af naturen, museet eller værkstedet bidrager til inklusion i konteksten, når fagligheden mødes praksisnært, socialt og sansemotorisk. 

Tilbuddene er overordnet fordelt på flg. vis:

  • Tilbud der drives i egne værksteder med egne undervisere
  • Tilbud der drives i andre institutioners faciliteter med egne undervisere
  • Tilbud i andre institutioners skoletjenester, hvortil Aalborg Kommunes Skoletjeneste dækker entre
  • Tilbud i samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Naturvidenskabsfestival Aalborg

Pædagogisk profil

Skoletjenesten arbejder kontinuert med at udvikle tilbuddene, så de matcher Fælles Mål for fagene i skolen.

Skoletjenestens tilbud til eleverne foregår overvejende praksisnært og undersøgende. Tilbuddene hjælper skolerne med at opfylde målet om, at Mindst 25% af undervisningen foregår uden for skolens mure. Og at, Alle skoler bidrager med løsninger til samfundet.

Skoletjenestens medarbejdere udvikler løbende tilbuddene og skaber viden om undervisning og læring. Dermed bidrager alle ansatte med viden-produktion. 

Del indhold