Om skoletjenesten

Skoletjenesten har fokus på undervisning uden for skolerne og omfatter undervisningssteder i naturområder.

Skoletjenestens tilbud

Tilbuddene er overordnet fordelt på flg. vis:

  • Tilbud der drives i egne værksteder med egne undervisere
  • Tilbud der drives i andre institutioners faciliteter med egne undervisere
  • Tilbud i andre institutioners skoletjenester, hvortil Aalborg Kommunes Skoletjeneste dækker entre

Formål

Skoletjenesten tilbyder varieret og anvendelsesorienteret undervisning, der støtter skolernes arbejde med at indfri målene i skolereformen, visionen for Aalborg Kommunes skoler og Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi.

Skoletjenestens tilbud retter sig mod områderne: bæredygtighed (energi og miljø), økologi, innovation og naturfag.

Skoletjenestens tilbud ift. skolereformen orienterer sig især mod den åbne skole og samarbejder herom. I Skoletjenestens tilbud finder læringen sted i andre miljøer og med andre tilgange end skolerne selv er i stand til at tilbyde i deres eksisterende rammer, hvilket er kernen i samarbejdet om den åbne skole.

Yderligere arbejder Skoletjenesten kontinuert med at udvikle tilbuddene, så de matcher læringsmål fra Fælles Mål for fagene i skolen, primært inden for naturfagene. Skoletjenestens tilbud tænkes ind og udvikles især også i forhold til den fælles naturfagsprøve.

Skoletjenestens tilbud ift. visionen for Aalborg Kommunes skoler retter sig især mod mål 4 om, at Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende. Tilbuddene hjælper skolerne med at opfylde målet om, at Mindst 25% af undervisningen foregår uden for skolens mure. Fysisk eller digitalt. Og at, Alle skoler bidrager med løsninger til samfundet.

Skoletjenestens medarbejdere udvikler løbende tilbuddene og skaber viden om undervisning og læring. Dermed arbejder de med mål 5 i visionen om, at Alle ansatte arbejder systematisk med viden produktion.

Skoletjenestens tilbud støtter ligeledes op Aalborg Kommune Bæredygtighedsstrategi 2016-20, som er en tværgående strategi for en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling gældende for alle kommunens institutioner. Undervisning i energi og bæredygtighed i alle folkeskoler i kommunen bl.a. efter Grønt Flag/Grøn skole, og udvikles i samarbejde med faglærere:
/media/5759074/baeredygtighedsstrategi_2016.pdf

Organisation

Skoletjenesten består af en leder og 14 medarbejdere, som er ansat i kombination mellem kommunens skoler og Skoletjenesten. Det skaber forankring på kommunens skoler og er samtidig med til at skabe karriereveje for ildsjæle og faglige fyrtårne internt i kommunen.

Samarbejde internt i skoleforvaltningen

Skoletjenesten har et tæt samarbejde med playmakerne om udvikling af tilbud og arbejde i netværk. Ligeledes inddrages Skoletjenesten i vejledernetværk, som bidrager til at kvalitetssikre tilbuddene og validere udviklet viden fra Skoletjenestens medarbejdere.

Skoletjenestens medarbejdere bidrager på det uformelle plan via de besøgende lærere til viden spredning på alle skoler og er dermed med til at formidle viden om læring gennem Skoletjenestens tilbud og arbejde.

Del indhold